Zalety i wady leasingu

Katarzyna Wiśniewska

Streszczenie

Artykuł jest usystematyzowaniem wiedzy na temat leasingu jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. W pracy zdefiniowano leasing i przedstawiono jego istotę według norm prawa cywilnego, podatkowego i rachunkowego. Ukazano również podstawową klasyfikację umów leasingu i pokrótce opisano każdy rodzaj. W niniejszym artykule omówiono najważniejsze zalety płynące z korzystania z tego narzędzia finansowego oraz najczęściej spotykane przez przedsiębiorców problemy. Ujęto także skutki wynikające z podpisania umowy leasingowej. Opracowanie zostało napisane w oparciu o studia literaturowe z zakresu problematyki leasingu. Dotyczy korzyści i mankamentów wynikających z umowy leasingowej dla korzystających z tej formy finansowania przedsiębiorstw. Artykuł może pomóc przedsiębiorcom w dokonaniu prawidłowego wyboru metody finansowania inwestycji.

 Zalety i wady leasingu

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player