Behawioralne determinanty zachowań uczestników gry koordynacyjnej – badanie pilotażowe

Maciej Kos

Streszczenie

Celem tego pilotażowego badania było zbadanie zależności między szeregiem miar preferencji względem podejmowania ryzyka oraz zachowaniem w pierszej rundzie tzw. staghunt game. Niniejszy raport prezentuje bardzo wczesne wyniki badań, które sugerują, że zachowanie w pierwszej rundzie gry nie może być wyjaśnione przy pomocy miar często stosowanych przez innych badaczy. Ponadto, autor opisuje relacje między miarami użytymi w eksperymencie.

 Behawioralne determinanty zachowań uczestników gry koordynacyjnej – badanie pilotażowe

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player