Pierwotny rynek mieszkaniowy w Elblągu w latach 2008-I kwartał 2012 – wybrane aspekty

Marcin Duda

Streszczenie

Krajowy rynek nieruchomości jest jedną z pierwszych branż, która odczuła spowolnienie gospodarcze w Polsce zapoczątkowane przez światowy kryzys gospodarczy, który wybuchł w roku 2007 w Stanach Zjednoczonych. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano sytuację elbląskiego pierwotnego rynku nieruchomości. Autor dokonał również oceny perspektyw jego rozwoju w najbliżych latach. Hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że czynniki zewnętrzne związane z problemami makroekonomicznymi oraz problemy wewnętrzne Elbląga powodują sukcesywny realny spadek cen nowych lokali mieszkalnych, podobnie jak w innych miastach w Polsce. Do sprawdzenia poprawności postawionej hipotezy oraz oceny możliwości rozwoju przebadano zmiany cen transakcyjnych dla mieszkań wybudowanych i sprzedanych przez deweloperów w latach 2008-I kwartał 2012. Przeanalizowano również sytuację demograficzną miasta, rynek kredytów hipotecznych, zmiany PKB oraz PKB per capita na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Pierwotny rynek mieszkaniowy w Elblągu w latach 2008-I kwartał 2012 – wybrane aspekty

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player