Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem języka UML

Bartosz Marcinkowski

Streszczenie

Dobór oraz właściwe zastosowanie metod oraz technik modelowania biznesowego ma istotny wpływ na możliwości usprawniania funkcjonowania organizacji – jak również właściwe zrozumienie oczekiwanej funkcjonalności systemów informatycznych, które mają tą organizację wspierać. W ostatnich latach wdrożono w praktyce szereg notacji modelowania procesów biznesowych. Podkreślić należy zwłaszcza popularyzację notacji BPMN (Business Process Modeling Notation) oraz profili rozszerzających możliwości języka UML (Unified Modeling Language). Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja, czy jeden z najbardziej elastycznych i ściśle standaryzowanych profili języka UML, tj. Rational UML Profile for Business Modeling, pozwala analitykom biznesowym opracowywać szczegółowe i jednocześnie zrozumiałe dla wszystkich udziałowców modele procesów biznesowych. Po wstępie, omówiono metodologię badania. Sekcja 2 ujmuje wybrane rezultaty przeprowadzonego studium przypadku. Artykuł zakończono podsumowaniem.

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem języka UML

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player