Ekonomizacja nierynkowych dziedzin życia i jej konsekwencje

Ewa Polak, Waldemar Polak

Streszczenie

Celem przeprowadzonej analizy jest zdefiniowanie istoty i przedstawienie przejawów ekonomizacji nierynkowych dotychczas dziedzin życia oraz konsekwencji tego procesu. Skomercjalizowanej kulturze konsumpcyjnej towarzyszy urynkowienie i ekonomizacja wszelkich dziedzin życia i relacji społecznych. Kupuje się edukację, bezpieczeństwo, opiekę, leczenie i dłuższe życie. Komercjalizacji ulega również samo życie, któremu np. towarzystwa ubezpieczeniowe, pracodawcy, firmy oferujące na rynku dobra i usługi przypisują konkretną wartość pieniężną. Ludzie oceniani są przez pryzmat zachowań konsumpcyjnych, a produktom nadaje się sens kulturowy. Tradycyjne wartości zastąpione zostają przez wartości rynkowe, komercyjne. Prowadzić to może do prymitywizacji kulturowej, dehumanizacji stosunków społecznych i obniżenia jakości życia. Powodować może utrudnienie dostępu do niezbędnych dla egzystencji człowieka usług niematerialnych.

Ekonomizacja nierynkowych dziedzin życia i jej konsekwencje

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player