Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce

Tomasz Gutowski

Streszczenie

Proces inwestowania we współczesnej gospodarce jest jednym z najważniejszych elementów przyczyniających się, zarówno do jej rozwoju, jak i do rozwoju funkcjonujących w jej ramach przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwie sama czynność inwestowania uzależniona jest jednak od wielu innych czynników, wśród których jednym z ważniejszych są jego zasoby kapitałowe i realizowana strategia. Rozwój gospodarki i wielu podmiotów gospodarczych uzależniony jest często od możliwości pozyskania kapitału pochodzącego z zewnątrz, czyli tzw. bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ich alokacja w gospodarce świadczyć może o atrakcyjności konkretnego obszaru, a przez to powodować „przyciąganie” nowych zagranicznych inwestorów. Warto więc zdać sobie sprawę z aktualnej sytuacji polskiej gospodarki i przedsiębiorstw, wielu możliwości inwestowania, poziomu alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz podjąć rozważania związane z ich aktualnym miejscem w gospodarce.

 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player