Wybór kierunków optymalizacji potencjału transportu morskiego Ukrainy

Igor Kolegaev

Streszczenie

Prawidłowy rozwój transportu morskiego kraju powinien zapewnić niezależność handlu zagranicznego i umożliwić zwiększenie wydajności gospodarki narodowej dzięki ekspansji eksportu usług transportowych. Jednak do realizacji tych celów, potrzebny jest prawidłowy rozwój i optymalizacja inwestycji oraz zarządzania działalnością floty oraz portów. Znormalizowany rozwój i potencjał transportu morskiego kraju, jak pokazują doświadczenia wiodących na świecie państw morskich, przesądza o wysokiej efektywności funkcjonalnej majątku oraz niezależności żeglugowej kraju uczestniczącego w międzynarodowym podziale pracy. Funkcjonowanie i rozwój floty i portów wpływa również na kompleks inwestycyjny kraju, ponieważ transport morski jest znaczącym konsumentem zasobów wytwarzanych przez różne sektory gospodarki.

Wybór kierunków optymalizacji potencjału transportu morskiego Ukrainy

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player