Kryteria oceny efektywności polskich służb celnych w odprawie celnej w obrotach handlu zagranicznego

Katarzyna Szmyd

Streszczenie

Polska administracja celna w ostatnich latach przeszła ogromne zmiany nie tylko w strukturze, ale również w zakresie wykonywanych zadań. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zachodnia granica przekształciła się w granicę wewnętrzną, natomiast granica wschodnia w granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, co wywołało szereg zmian w Służbie Celnej. Przekształcenia te spowodowały konieczność zniesienia kontroli celnej na przejściach granicznych od strony zachodniej. Polska, stając się granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, została zobowiązana  do dostosowania procedur celnych do procedur unijnych. Powyższe zmiany spowodowały konieczność przekształcenia organizacyjno-strukturalnego w Służbie Celnej. Służba Celna, wykonując ustawowe zadania, zapewnia bezpieczeństwo obywatelom, ułatwia prowadzenie działalności rzetelnym przedsiębiorcom i dba o finanse państwa. Efektywność Służby Celnej w dużej mierze zależy od funkcjonalnej infrastruktury, nowoczesnych urządzeń kontrolnych, niezawodnego systemu łączności oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Powinna ona poprawić jakość świadczonych usług, które ułatwiłyby obrót towarowy i umożliwiłyby dostarczenie towaru bezpośrednio do przedsiębiorcy, który sam dokonuje formalności celnych. Wprowadzenie nowych rozwiązań  – ułatwień przez Służbę Celną zapewni większą akceptację jej działań przez obywateli oraz przedsiębiorców poprzez świadczenie usług bardziej wartościowych dla społeczności, stwarzających nowe możliwości w zakresie obsługi biznesu, przy wykorzystaniu już istniejących zasobów (efektywność – lepsze ukierunkowanie zasobów, oszczędność – lepsze wykorzystanie zasobów).

 Kryteria oceny efektywności polskich służb celnych w odprawie celnej w obrotach handlu zagranicznego

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player