Strukturyzacja światowego systemu rynku handlu morskiego

Elena V. Senko

Streszczenie

Rozwój światowego rynku handlu morskiego odzwierciedla realizację zagregowanych interesów globalnych uczestników tego rynku, pomimo istniejącej instytucjonalizacji, bazującej na międzynarodowych organizacjach morskich. W tych okolicznościach, najważniejszym problemem znormalizowanego narodowego sektora transportu morskiego są optymalne relacje wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. W artykule rozważono główne elementy globalnego rynku transportu morskiego. Skoncentrowano się na sformułowaniu podstawowych stanowisk w zakresie zrównoważonego pozycjonowania przedsiębiorstwa żeglugowego w zmieniających się warunkach rynkowych. Dokonano generalizacji obecnego stanu transportu morskiego na świecie.

 Strukturyzacja światowego systemu rynku handlu morskiego

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player