Patologie systemu motywacyjnego – przyczyny i skutki

Ewa Mazanowska

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest zdefiniowanie dysfunkcji procesu motywacyjnego oraz przedstawienie towarzyszącym temu zagadnieniu przyczynom i skutkom. Patologie systemu motywacyjnego w dzisiejszych czasach są dosyć często występującym zjawiskiem w polskich firmach. Towarzyszy temu coraz częściej niewiedza pracodawców w obszarze motywacji, niekompetencja bezpośrednich przełożonych w dziedzinie zarządzania personelem, jak również postępujący poziom bezrobocia. Pracownicy oceniani są przez pryzmat taniej siły roboczej i tak też są traktowani. Brak motywacji i odpowiedniego sposobu przeciwdziałania przejawom mobbingu czy dyskryminacji w miejscu pracy powoduje u podwładnych zanik poczucia własnej wartości i zaangażowania w wykonywane obowiązki służbowe. Tym samym prowadzić to może do nadmiernego stresu czy tzw. wypalenia zawodowego, niekiedy nawet do śmierci pracownika.

 Patologie systemu motywacyjnego – przyczyny i skutki

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player