Efekt ryzyka w tle na popyt na samoubezpieczenie zdrowotne

Piotr Dudziński

Streszczenie

Artykuł wprowadza dwuetapowy model procesu decyzyjnego dotyczącego optymalnego poziomu samoubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy istnieją dwa niezależne źródła ryzyka z których jedno (ryzyko w tle) nie jest możliwe do ubezpieczenia. Analiza modelu prowadzi do wniosku, że kierunek efektu wprowadzenia takiego ryzyka na popyt na samoubezpieczenie zależy od tego, czy ryzyko dotyczy okresu w którym podejmowana jest decyzja o samoubezpieczeniu, czy występuje po podjęciu tej decyzji. W pierwszym przypadku następuje redukcja popytu na samoubezpieczenie, zaś w drugim jego wzrost. Dla wyniku istotne jest założenie o przezorności decydenta wyrażające się dodatnim znakiem pochodnej trzeciego rzędu funkcji użyteczności. Ponadto zaprezentowana została ekonomiczna interpretacja udowodnionych twierdzeń tłumacząca powody zmiany kierunku badanego efektu.

 Efekt ryzyka w tle na popyt na samoubezpieczenie zdrowotne

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player