Koncepcja zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw w świetle globalizacji

Olga Dębicka, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Streszczenie

Szybkość zmian ekonomicznych, technologicznych, politycznych i prawnych otoczenia, jak również złożoność przewidywania popytu, zachowań i preferencji konsumentów oraz poszerzanie się rynków zbytu przyczyniają się do wzrostu znaczenia zrównoważonego łańcucha dostaw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, odgrywając szczególną rolę w procesie podejmowania decyzji i dostosowaniu się do potrzeb klienta. W celu, zatem, osiągnięcia przewagi konkurencyjnej niezbędne jest utrzymanie przez przedsiębiorstwo wysokiego poziomu innowacyjności, której efektem powinno być wdrażanie nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności w skali globalnej.

 Koncepcja zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw w świetle globalizacji

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player