Rola funduszy unijnych w rozwoju polskich firm

Michał Igielski

Streszczenie

Głównym mechanizmem pobudzania koniunktury gospodarczej, w chwili obecnej w  naszym kraju, powinny stać się projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednym z zatem najważniejszych wyzwań stojących przed Polską na początku kolejnego okresu programowania jest optymalne wykorzystanie płynącego z budżetu UE strumienia środków finansowych, by zapewnić trwały i zrównoważony rozwój. Musimy przede wszystkim zwiększyć także konkurencyjność naszej gospodarki na rynku globalnym poprzez systematyczny proces podnoszenia przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku. Jest to wynik funkcjonowania w erze kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, która wymusza na nas kierowanie głównych rezerw finansowych na takie obszary naukowe, które na stałe współpracują z gospodarką i będą odpowiadać za szybszy rozwój gospodarczy kraju. Nieodzownymi graczami tego procesu są właśnie przedsiębiorstwa, które w XXI wieku, w związku z permanentnymi turbulencjami otoczenia globalnego, muszą dążyć do ciągłego rozwoju w oparciu o  dostępne zasoby.

 Rola funduszy unijnych w rozwoju polskich firm

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player