Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność 
regionalnego systemu przemysłowego 
w województwie pomorskim w latach 2009-2011

Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska

Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyczy wpływu klas wielkości przedsiębiorstw na ich innowacyjność w regionalnym systemie przemysłowym. Hipotezą prowadzonych badań jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna w układzie industrialnym, tak samo jak w jego kontaktach z otoczeniem, jest w sposób istotny zdeterminowana oddziaływaniem klasy wielkości przedsiębiorstw. Część egzemplifikacyjna artykułu oparta została na studium przypadku województwa pomorskiego. Badania zostały przeprowadzone z użyciem kwestionariusza ankietowego na grupie 680 przedsiębiorstw przemysłowych. Podczas badań zdecydowano się na wykorzystanie modelowania typu logit (teoria prawdopodobieństwa). Metoda ta jest skutecznym narzędziem badawczym dla dużych, ale statycznych testów, w których zmienna zależna ma charakter jakościowy.

 Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność 
regionalnego systemu przemysłowego 
w województwie pomorskim w latach 2009-2011

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player