Czy w Polsce jest potrzebny transport wodny
 śródlądowy?

Ryszard Rolbiecki

Streszczenie

W Polsce transport wodny śródlądowy odgrywa jedynie marginesową rolę w obsłudze potrzeb przewozowych. Mimo że Polska dysponuje znaczną długością dróg wodnych, pod względem wielkości przewozów, jak i pracy przewozowej udział tej gałęzi transportu w obsłudze przewozów ładunków wynosi jedynie 0,3%, podczas gdy jeszcze w 1980 r. wynosił 1,2%. Przyczyną tego zjawiska są zbyt niskie i zmienne parametry techniczne śródlądowych dróg wodnych a także przepisy prawne, które uniemożliwiają armatorom realizowanie opłacalnych przewozów. Zupełnie odmienna sytuacja ma miejsce w krajach, w których wysterują odpowiednie warunki dla transportu wodnego śródlądowego. W krajach tych gałąź ta jest postrzegana jako jeden ze sposobów rozwiązywania problemów związanych z dynamicznym rozwojem transportu drogowego. Również w Polsce istnieje konieczność podjęcia działań w kierunku przeniesienia części potoków przewozowych z transportu drogowego na transport wodny śródlądowy, zwłaszcza na zapleczu portów morskich. Ze względu na kompleksowy charakter inwestycji na śródlądowych drogach wodnych działania te pozwoliłyby jednocześnie na rozwiązanie aktualnych problemów gospodarki wodnej. Należy bowiem pamiętać, że śródlądowe drogi wodne w Polsce nie gwarantują odpowiedniej ochrony przeciwpowodziowej, a także odpowiedniego zabezpieczenia potrzeb wodnych gospodarki. Pod względem zasobów wodnych Polska należy do najbardziej suchych krajów w Europie.

 Czy w Polsce jest potrzebny transport wodny
śródlądowy?

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player