Wykorzystanie koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 
na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Agata Kaszuba

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia koncepcji CSR w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Można założyć, iż spółki te mogą być pierwszymi, które legislacyjne powinny podlegać obowiązkowi raportowania działań z zakresu CSR, stąd też stanowią specyficzną grupę przedsiębiorstw. Ponadto wybrany dla celów artykułu przykład – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) – ze względu na swą działalność na styku interesów społecznych i gospodarczych z dużym naciskiem na kwestie ochrony środowiska, powinien być podmiotem szczególnie predysponowanym do stosowania działań społecznie odpowiedzialnych. W artykule wskazano obszary, w jakich ZMPG S.A. realizuje zasady koncepcji CSR oraz jakie istnieją bariery i potrzeby z tym związane.

 Wykorzystanie koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 
na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player