Zastosowanie handlu internetowego 
w sektorze morskim

Monika Szyda

Streszczenie

Handel internetowy rozwija się w Polsce dynamicznie, wkraczając w coraz to nowe branże i oferując coraz szerszą gamę towarów oraz usług. Wobec handlu internetowego otwarty jest także sektor morski, czego przejawem jest tzw. maritime e-commerce. Ten aspekt handlu internetowego nie jest jednak popularnym tematem publikacji i badań naukowych. W niniejszym artykule jest przedstawiona geneza handlu internetowego w sektorze morskim z uwzględnieniem relacji biznesowej typu business-to-business (B2B). Podjęto próbę scharakteryzowania maritime e-commerce także w relacji biznesowej typu business-to-customer (B2C). Celem artykułu jest identyfikacja atrybutów handlu internetowego w sektorze morskim oraz perspektyw jego rozwoju, zwłaszcza na polskim rynku detalicznych zakupów internetowych.

 Zastosowanie handlu internetowego 
w sektorze morskim

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player