Internet w marketingu usług prawniczych

Alicja Mikołajczyk

Streszczenie

Artykuł jest próbą ukazania możliwości promowania usług prawniczych (ze szczególnym uwzględnieniem usług radcowskich i adwokackich) na rynku polskim. W warunkach znacznych ograniczeń prawnych i etycznych, kancelarie prawne zmuszone są do poszukiwania alternatywnych form dotarcia z przekazem do odbiorcy decydując się na wykorzystanie mediów elektronicznych w promocji usług prawniczych oraz realizując komunikację z klientem za pomocą dostępnych narzędzi marketingu internetowego. W pierwszej części artykułu ukazano zatem uwarunkowania sektorowe, w tym znaczne bariery prawne, uniemożliwiające stosowanie dostępnych narzędzi marketingowych w szerokiej komunikacji rynkowej. Następnie przedstawiono wybrane środki marketingu internetowego mające zastosowanie w działalności promocyjnej kancelarii prawnych, poparte przykładami ich wykorzystania w praktyce.

 Internet w marketingu usług prawniczych

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player