Determinanty konkurencyjności Danii, Finlandii i Szwecji a spowolnienie gospodarcze w latach 2007–2013

Leszek Leśniewski

Streszczenie
W artykule porównano determinanty konkurencyjności krajów nordyckich, na tle gospodarek zaliczanych do innowacyjnych. Analizie zostały poddane strukturalne determinanty konkurencyjności w latach 2007–2013, zgodne z metodologią wykorzystywaną przez World Economic Forum, IMD World Competitiveness Center oraz United Nations Development Programme. Wysoki poziom rozwoju technologicznego, dobra jakość instytucji państwowych oraz stabilność makroekonomiczna, potwierdzają wysoką konkurencyjność badanych krajów. Dania, Finlandia i Szwecja jako gospodarki innowacyjne, zajmują wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach konkurencyjności. Istotę międzynarodowej konkurencyjności krajów nordyckich potwierdzają mechanizmy współczesnego kryzysu finansowego.

 Determinanty konkurencyjności Danii, Finlandii i Szwecji a spowolnienie gospodarcze w latach 2007–2013

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player