Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce 
i tendencje zmian w tym zakresie

Ewa Polak

Streszczenie
Celem prezentowanej pracy jest analiza regionalnego zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce oraz zmian w tym zakresie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE), ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2009-2014 i miejsca województwa pomorskiego na tle innych polskich regionów. W Polsce istnieją znaczne dysproporcje w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Na średnie w nich wynagrodzenie mają przede wszystkim wpływ wynagrodzenia w stolicach regionów i podregionów lub w największych zakładach przemysłowych na ich terenie. Sytuacja w najbiedniejszych regionach zmienia się na korzyść biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, jednak relatywnie wynagrodzenia w większości z nich nie zmieniły się in plus, a nawet, w kilku przypadkach, uległy pogorszeniu. Z drugiej strony, obserwuje się powolne zmniejszenie tempa wzrostu w regionach najbogatszych i obniżenie poziomu średnich w nich wynagrodzeń w stosunku do przeciętnej w kraju.

 Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce 
i tendencje zmian w tym zakresie

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player