Udział małych i średnich przedsiębiorstw
 w wytwarzaniu PKB – Polska na tle Unii Europejskiej

Danuta Łapacz

Streszczenie
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na całym świecie odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach. Zrównoważony rozwój sektora MSP ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki każdego państwa. To właśnie mali i średni przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy na rynku, wykazując się pomysłowością i zaangażowaniem, co też bardzo często owocuje wypracowaniem nowych, zaawansowanych technologii. W konkluzji, firmy z tego segmentu gospodarki przyczyniają się także do rozwijania rynku globalnego. MSP są jednak bardzo podatne na negatywne wpływy otoczenia gospodarczego i politycznego. Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie znaczenia sektora MSP dla krajowej gospodarki jak i dla pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 Udział małych i średnich przedsiębiorstw
 w wytwarzaniu PKB – Polska na tle Unii Europejskiej

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player