Analiza zjawiska tunelowania spółek
 na polskim rynku kapitałowym

Mariusz Bochiński

Streszczenie

W artykule został poruszony problem tunelowania spółek. Tunelowanie spółek to szeroko rozumiany konflikt akcjonariuszy dominujących i mniejszościowych. Zapewnienie ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych nadal jest głównym i nierozwikłanym zagadnieniem ekonomistów. Interesy każdego członka powinny być chronione, dlatego zasadne jest pytanie: jak efektywnie chronić interesy takich akcjonariuszy? Dominanci w spółkach często stosują techniki prowadzące do nielegalnego czerpania korzyści, a wszystko to odbywa się kosztem akcjonariuszy mniejszościowych. Właśnie jedną z takich technik jest wspomniane tunelowanie spółek, które może przyjmować różną formę. Na zakończenie prezentowanych rozważań podano polskie przypadki tunelowania spółek.

 Analiza zjawiska tunelowania spółek
 na polskim rynku kapitałowym

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player