Wpływ menedżera na efektywność pracowników
 we współczesnym przedsiębiorstwie

Michał Igielski

Streszczenie

W XXI wieku, w erze gospodarki opartej na wiedzy, trwały sukces przedsiębiorstwa na rynku osiągnąć można przede wszystkim poprzez poprawę efektów uzyskiwanych przez pracujących w nim ludzi oraz rozwijanie zespołów i poszczególnych osób. Trzeba mieć też na uwadze, iż efektywność można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, wynikających z rozumianych przez nią efektów. W praktyce gospodarczej istnieje wiele terminów o podobnym znaczeniu: sprawność, skuteczność, produktywność, rentowność czy też ekonomiczność. Wszystkie jednak dążą do pomiaru efektywności, gdyż najczęściej definiuje się ją jako uzyskane efekty w odniesieniu do poniesionych kosztów – zależy to od postawionego przez przedsiębiorstwo celu. Trzeba też zrozumieć, iż nie można efektywności przypisać jednoznacznie jednemu działaniu, ponieważ jest to szereg czynności, które zmierzają do osiągnięcia, wyznaczonego przez przedsiębiorstwo celu. Dlatego też niezwykle ważni są w tym procesie ludzie (pracownicy), których efektywna praca przekłada się na efektywność całej firmy.

 Wpływ menedżera na efektywność pracowników
 we współczesnym przedsiębiorstwie

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player