Specyfikacja dokumentów sprzedaży 
w transakcjach kupna-sprzedaży
 węgla kamiennego w Polsce

Anna Galik

Streszczenie

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały aktualne dokumenty sprzedaży obowiązujące w transakcjach kupna-sprzedaży węgla kamiennego w Polsce. W związku z wprowadzeniem na początku 2012 roku podatku akcyzowego na węgiel kamienny, jednocześnie weszły w życie dodatkowe wymogi w zakresie dokumentów obowiązujących podczas sprzedaży towaru. Sprzedawca jest zobowiązany wydawać do klienta i gromadzić w aktach firmy różne dokumenty, uzależnione od rodzaju nabywcy, dokonującego zakup i przeznaczenia towaru. Na początku wskazane zostały dokumenty handlowe obowiązujące przy transakcji zakupu towaru przez gospodarstwa domowe ze zróżnicowaniem na ilość towaru, warunkującą rodzaj wymaganych dokumentów. Następnie wskazano dokumenty wymagane podczas zakupu towaru przez przedsiębiorstwa handlowe uprawnione do zwolnienia z podatku akcyzowego. Wyjaśnione zostało znaczenie pośredniczącego podmiotu węglowego oraz przedstawione zostały przysługujące mu zasady zakupu. W ostatniej części przedstawiono transakcję zakupu węgla kamiennego przez podmiot bez uprawnienia do zwolnienia z podatku akcyzowego oraz związaną z tym konieczność zapłaty akcyzy, jej wysokość oraz sposób naliczania. Celem artykułu było pokazanie skomplikowanej procedury dokumentacyjnej podczas sprzedaży towaru, obowiązującej w wyniku wprowadzenia podatku akcyzowego na węgiel kamienny. Przeprowadzona weryfikacja stosowanych dokumentów pozwala na oceną dodatkowego zaangażowania podmiotu handlowego podczas sprzedaży towaru. Na zakończenie zaproponowane zostały nowe rozwiązania korzystne z punktu widzenia obrotu gospodarczego zarówno dla sprzedawcy jak i klienta.

 Specyfikacja dokumentów sprzedaży 
w transakcjach kupna-sprzedaży
 węgla kamiennego w Polsce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player