Rynek pracy – uwarunkowania historyczne

Wojciech Truszkowski

Streszczenie

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano regionalne zróżnicowanie rynku pracy w okresie od 2005 do 2015 roku. Dokonano tego na przykładzie województw wielkopolskiego i podkarpackiego. W Polsce istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi województwami, na poziom bezrobocia w każdym z nich ma wpływ wiele różnych elementów. Celem artykułu było pokazanie, że także zaszłości historyczne determinują aktualną sytuację gospodarczą. Autor wskazał możliwe zależności między aktualną sytuacją na rynku pracy, a uwarunkowaniami historycznymi. Zaproponowane zostały również działania mające na celu poprawę sytuacji gospodarczej w regionie.

 Rynek pracy – uwarunkowania historyczne

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player