Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny
dr Jacek Grodzicki, ORCID – 0000-0001-6062-1915 bio (wersja angielska)

Redaktorzy tematyczni
dr Olga Dębicka – gospodarka elektroniczna
mgr Jakub Jankiewicz – gospodarka globalna
dr Ernest Czermański – gospodarka morska
mgr Anna Galik – zarządzanie, ekonomia

Redaktor językowy
mgr Maksymilian Biniakiewicz – język polski
mgr Sebastian Macieja – język angielski

Redaktor statystyczny
dr Anna Pawłowska

Redaktor techniczny
mgr Michał Żynda